Indrukwekkend: Kranslegging Kruisjesdal Hoog Soeren

Weer zo indrukwekkend: de herdenking bij Hoog Soeren, waar 5 dagen voor de bevrijding van Apeldoorn nog 16 verzetstrijders werden omgebracht door de Duitsers. In de haast, zonder enige vorm van proces…
Kinderen van de Parkenschool die gedichten schrijven en voordragen, nabestaanden die vertellen wat dit voor hun leven betekend heeft. In de hoop dat we er met elkaar voor zorgen dat dit niet weer gebeurt…
Samen muziek maken is ook: samen herdenken wat geweest is, hiervan leren en dit door doorgeven aan de volgende generatie.

Bestuurswisselingen en een jubilaris bij KSH

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 12 maart j.l. hebben er bestuurswisselingen plaatsgevonden. Afgetreden zijn Christa Pluim, voorzitter, en Bea Paalman, algemeen bestuurslid. Als interim voorzitter werd gekozen Cristel Hanekamp. Als algemeen bestuurslid mochten wij Marjolein Huis in ’t Veld-Olthuis en Ellen van Kooten verwelkomen.
Tevens werd deze avond Marieke Olthuis gehuldigd daar zij 25 jaar lid is van de KSH. Uit handen van de aftredende voorzitter mocht zij de daarbij behorende attributen en een bloemetje ontvangen.
Marieke, vanaf deze plaats nogmaals gefeliciteerd.