KSH Orkest is verhuisd naar andere locatie

Met ingang van 1 juni 2023 is het KSH Orkest verhuisd naar de locatie van zustervereniging Prins Bernhard aan de Groenlingweg 21 te Apeldoorn. De repetitie-avond blijft ongewijzigd op dinsdag van 19.30-21.30 uur.
Zowel oud-muzikanten als ook nieuwe muzikanten zijn van harte welkom om de repetitie eens te bezoeken.
Eerst meer informatie over ons orkest?
Stuur dan een mailtje naar secretaris@ksh-apeldoorn.nl.
Misschien tot ziens?

Kerkdienst de Drie Ranken

Op zondag 14 mei j.l. heeft ons orkest de kerkdienst in de Drie Ranken mogen begeleiden. Voorafgaand aan de dienst konden de kerkgangers luisteren naar de coral “A new Beginning” en de “Call of Heroes”. Na de overdenking werd “Gabriella’s song” gespeeld. De zang in de dienst werd afwisselen begeleid door het orkest en het orgel. Het slotlied was een samenspel tussen het orkest en het orgel. Na de dienst was er nog een instrumentaal moment voor KSH met de nummers “Vivo per lei” en het mooie “Land of hope and glory.

Leuk optreden van onze Egerländerkapel

De KSH Egerländerkapel heeft ook dit jaar weer haar medewerking verleend aan het “cultuurbijjebuur”-weekend. Ditmaal was er een optreden bij Klein Geluk, locatie Avondzon. De bewoners hebben deze middag niet alleen kunnen genieten van Egerländermuziek maar ook van bekende Hollandse liederen. Een geslaagde middag voor bewoners en muzikanten.

KSH huldigt jubilarissen tijdens mooi Winterconcert

Ons orkest kan terugkijken op een geslaagd Winterconcert. Een volle zaal heeft kunnen genieten van mooie muziekprestaties van de muzikanten onder leiding van dirigent Dethmer Jan van Heerde.
Maar liefst vijf solisten passeerden de revue. Een geslaagde avond dus.
De avond werd extra feestelijk omdat een drietal muzikanten werd gehuldigd, te weten de heer Cor Liefers voor 12 ½ jaar lidmaatschap, mevrouw Cobie Pluim voor 40 jaar lidmaatschap – zij is tevens erelid van de vereniging – en de heer Wim Reinink voor maar liefst 50 jaar lidmaatschap. Laatstgenoemde werd deze avond tevens benoemd tot Erelid van de KSH, hetgeen een grote verrassing voor hem was. Hij ontving de oorkonde voor zijn jarenlange inzet voor het KSH Orkest. De jubilarissen werden toegesproken door voorzitter Christa Pluim en ontvingen bloemen en bescheiden welke horen bij hun jubileum. Jubilarissen, nogmaals proficiat!

Op de foto van links naar rechts: Cor Liefers, Cobie Pluim en Wim Reinink.

Foto: Saskia van de Hel-Reinink

Vaasje 100-jarig jubileum KSH-Orkest

Een familielid van een  overleden KSH-muzikant verraste ons met een vaasje wat geproduceerd is ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van het KSH-Orkest in 1950. Hier zijn wij uiteraard heel blij mee. Het vaasje is geheel intact en zal worden opgenomen in het CODA-museum Apeldoorn, waar meerdere attributen van het KSH-Orkest worden bewaard.

Vaasje ter gelegenheid van 100 jaar KSH-Orkest

SponsorKliks.nl

Beste SponsorKlikker,
Het coronavirus heeft veel impact op ons dagelijks leven gehad en op de economie. Veel bedrijven kwamen in moeilijk vaarwater. Dit gold ook voor verenigingen. Veel kantines waren dicht en huren moesten doorbetaald worden. Clubkassen werden niet meer gevuld. Optredens werden gecanceld en agenda’s geleegd. Dit gold uiteraard ook voor onze vereniging.
SponsorKliks biedt nog steeds de mogelijkheid om inkomsten te genereren voor ons orkest. Juist nu! Veel aankopen worden digitaal gedaan en kunnen de clubkas spekken. Steun daarom het KSH Orkest! Lees verder “SponsorKliks.nl”