KSH Historie

De Koninklijke Stedelijke Harmonie (De KSH) is Apeldoorns oudste (blaas)orkest. Het werd opgericht op 20 december 1850 met de naam “Harmonie”.
Mede door het verblijf van de Koninklijke familie voor een groot gedeelte van het jaar in Paleis Het Loo was Apeldoorn een garnizoensplaats.
Er waren dus soldaten in Apeldoorn gelegerd die behoefte hadden aan marsmuziek.
Toen Koning Willem III hoorde dat er een muziekvereniging was opgericht die ook marsmuziek kon spelen schonk hij voor die tijd het grote bedrag van
1000 gulden voor de aanschaf van instrumenten en deed de toezegging een door hem betaalde muziekmeester (dirigent) aan te stellen.
Tevens schonk hij de “Harmonie” ook 2 schellenbomen met de Koninklijke W.
Van deze unieke schellenbomen zijn er door de Koning in Nederland slechts 2 paar uitgereikt.
Uiteraard werd van de “Harmonie” verwacht dat ze bij officiële gelegenheden op Paleis het Loo  muzikale medewerking verleende.
Officieel was de Koning geen beschermheer maar hij gedroeg zich wel als zodanig.
In 1865 werd de Burgemeester van Apeldoorn, Mr. Tutein Nolthenius, officieel de eerste beschermheer van de “Harmonie”.
In 1870 schonk de Koning de Harmonie een geheel nieuw instrumentarium.
Op 18 oktober 1916 werd de naam van de “Harmonie” gewijzigd in “Harmonieorkest Apeldoorn”.
In 1951 werd ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan het predicaat Koninklijk toegekend en later ook het predicaat Stedelijk.
Het “Harmonie-orkest Apeldoorn” mocht zich nu noemen “De Koninklijke Stedelijke Harmonie”
In april 2010 heeft, toen nog Hare Majesteit Koningin Beatrix, besloten het Recht tot het voeren van het predicaat ‘Koninklijk’ opnieuw aan de KSH te verlenen voor een periode van 25 jaar.