Kerkdienst de Drie Ranken

Op zondag 14 mei j.l. heeft ons orkest de kerkdienst in de Drie Ranken mogen begeleiden. Voorafgaand aan de dienst konden de kerkgangers luisteren naar de coral “A new Beginning” en de “Call of Heroes”. Na de overdenking werd “Gabriella’s song” gespeeld. De zang in de dienst werd afwisselen begeleid door het orkest en het orgel. Het slotlied was een samenspel tussen het orkest en het orgel. Na de dienst was er nog een instrumentaal moment voor KSH met de nummers “Vivo per lei” en het mooie “Land of hope and glory.