Vriend van KSH

  Sinds 20 december 1850 is de KSH actief in Apeldoorn. Hiermee zijn we Apeldoorns oudste blaasorkest. Deze aanwezigheid willen we graag voortzetten. Daarbij hebben we uw hulp hard nodig.
  U kunt ons helpen door "Vriend van KSH" te worden. Dit houdt in dat u een jaarlijkse minimale bijdrage van € 25.- doet. Deze bijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor muzikale doeleinden zoals aanschaf van nieuwe instrumenten of het inkopen van nieuwe muziek.
  Voor uw bijdrage krijgt u natuurlijk ook wat terug. Wanneer u Vriend van de KSH bent krijgt u tegen een gereduceerd bedrag toegang tot onze betaalde concerten. Uiteraard houden we u ook op de hoogte van onze geplande activiteiten en ontwikkelingen (per mail en/of post).
  Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze penningmeester (penningmeester@ksh-apeldoorn.nl)
  We hopen u graag als vriend te mogen begroeten!

  Ja, ik word "Vriend van KSH" en machtig hierbij de penningmeester van het KSH Orkest Apeldoorn om het door mij opgegeven bedrag eenmaal per jaar - tot wederopzegging - af te schrijven van mijn IBAN Rekening

  Verplicht:
  Verplicht:

  Ik steun KSH met het jaarlijkse bedrag van:

  Anders, nl. (Bedrag in Euro's):

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Uw adres + huisnummer (verplicht)

  Uw postcode (verplicht)

  Uw woonplaats (verplicht)

  Uw eventuele opmerking